Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat tapa kiittää ja huomioida partion parissa tehtyä vapaaehtoistyötä.

Tasalam Bojilla on käytössään oma ansiomerkkijärjestelmä, jolla se muistaa ja huomioi vapaaehtoistyöllään lippukunnan toimintaa edistäneitä partiolaisia. Ensimmäiset lippukunnan omat ansiomerkit jaettiin lippukunnan 100-vuotisjuhlavuonna 2021.


Rautainen lupausmerkki

 • Lupausmerkin saa tarpojalupauksen yhteydessä. Merkillä ei ole tarpojalupauksen lisäksi muitavaatimuksia.
 • Jos henkilö liittyy partioon vanhempana, on vaatimuksena samoajan, vaeltajan tai aikuisen partiolupaus.


Pronssinen ansiomerkki

 • Täyttänyt 16 vuotta
 • Osallistunut lpk:n toimintaan vähintään 3 vuotta aktiivisesti
 • Ryhmänjohtajan pestiä ei vaadita, mutta pelkkä samoajaohjelmaan osallistuminen ei riitä vaanhenkilön on tullut toimillaan edistää lippukunnan toimintaa
 • pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös lippukunnan ulkopuoliselle henkilölleosoituksena lippukunnan hyväksi tehdystä työstä.

Hopeinen ansiomerkki

 • Täyttänyt 18 vuotta
 • Osallistunut lippukunnan toimintaan vähintään 5 vuotta aktiivisesti
 • On toimillaan edistänyt lippukunnan toimintaa
 • Voidaan myöntää myös lyhyempiaikaisesta, erittäin ansiokkaasta työstä lippukunnan hyväksi
 • Edellisen lippukunnan ansiomerkin saamisesta tulee olla kulunut vähintään 4 vuotta. Aikaisempia ansiomerkkejä ei kuitenkaan vaadita.


Kultainen ansiomerkki

 • Täyttänyt 23 vuotta
 • Osallistunut lippukunnan toimintaan pj-tasoisissa tehtävissä vähintään 10 vuotta.
 • TAI toiminut erittäin vaativissa tehtävissä vähintään 7 vuotta. (lippukunnanjohtajana taivaativuudeltaan sitä vastaavissa pesteissä tai projektiluontoisissa tehtävissä)
 • Sitoutuminen omaan lippukuntaan ja partion arvoihin näkyy henkilön sanoissa ja teoissa.
 • Hopeinen ansiomerkki vaaditaan ja sen saamisesta tulee olla vähintään 5 vuotta.

Näistä ansiomerkeistä kannetaan partiopaidassa vain korkeinta eli viimeisenä saatua merkkiä. Merkki kiinnitetään oikean rintataskun laskokseen.

Lisäksi lippukunnassa jaetaan vuosittain vartionjohtajan sekä partiojohtajan kunniavyöt. Nämä ovat kiertopalkintoja, joihin lisätään vuosittain saajan nimilaatta. 

Lisäksi lippunnan jäsenille haetaan Lounais-Suomen partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä. Lippukunnanjohtaja ja varajohtaja vastaavat lippukunnan ansiomerkkihakemuksista, ellei syyskokouksessa ole päätetty erillisestä ansiomerkkitoimikunnasta.